פרטים נוספים והבהרות:

 

בני נוה

רכז ועדת ותיקים

0506278807

B_3@zahav.net.il