כללי


אליפות ישראל למאסטרס – ותיקים מעל גיל 35, מיועדת לכל מי שרוצה להשתתף בתחרויות אתלטיקה על המסלול. התחרויות הן בעיקר בתחום הריצה למרחקים בינוניים וארוכים.

 

תחרויות אלה החלו בארץ בשנת 2012. השאיפה שלנו היא להגיע למסגרת קבועה של עונת תחרויות במגוון מקצועות כמקובל ברבות ממדינות העולם.

 

החל מעונת 2017 בכוונתנו לקיים את התחרויות גם במסגרת ליגה אישית וקבוצתית. בכל מרוץ יקבלו המשתתפים ניקוד לפי מיקומם. חישוב 3 התוצאות הטובות ביותר במהלך השנה יקבע את הניקוד הכללי בעונה. הניקוד הקבוצתי בכל מרוץ יינתן לפי הזמן הכולל של 3 הרצים המהירים בכל קבוצה. כמו כן יוענקו גביעים לקבוצות הגדולות ביותר בסיום העונה.

 

תנאים להשתתפות:

גיל מעל 35 ביום התחרות . הקביעה היא לפי תאריך הלידה המדויק. 

הבאת אישור על ביצוע בדיקה ארגומטרית במכון מוסמך שתהיה בתוקף ביום התחרות. תוקף הבדיקות הן לשנה.   

רצ"ב רשימת המכונים המוסמכים:
                                  https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/inst_out.asp?p=1עלות:


התשלום עבור כל תחרות הוא 30 ש"ח.